Tnm.pl Strony Internetowe Częstochowa
Oferta Regulamin

Regulamin

Witamy w witrynie internetowej Tnm.pl, z siedzibą przy:

 1. Mehoffera 58 e  

42-202 Częstochowa

(zwaną dalej:Firmą).

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich działań, które można wykonać w sklepie internetowym dostępnym pod adresem Tnm.pl (zwanym dalej: Witryną). Warunki ogólne są wiążące dla wszystkich użytkowników. Prosimy o ich uważne przeczytanie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią lub z całością niniejszych Warunków ogólnych, nie mogą Państwo korzystać z naszej Witryny ani usług. Warunki ogólne stanowią ważną umowę zawartą między Państwem a Firmą.

Witryna jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as-is”), a Firma nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi, pośrednio ani bezpośrednio, związanych z prawem własności, marketingiem lub przydatnością produktów prezentowanych w Witrynie do jakiegokolwiek celu.

Właściciel Witryny zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zamieszczone na niej dane były dokładne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości Witryny lub zaprzestania jej aktualizacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto właściciel Witryny może również zmienić usługi, produkty, ceny lub programy opisane w tej Witrynie w dowolnym momencie i bez jakiegokolwiek powiadomienia.

1 DEFINICJE

Firma to Tnm.pl z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Mehoffear 58 e, która jest właścicielem i operatorem witryny Tnm.pl.

Witryna to witryna internetowa dostępna pod adresem https://tnm.pl, zarządzana przez Firmę, w ramach której działa również sklep internetowy.

Użytkownik to każda osoba fizyczna korzystająca z Witryny.

Kupujący (lub „Państwo”) to każda osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym.

Konsument to osoba fizyczna, która nabywa lub użytkuje towar i usługi w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Na potrzeby niniejszych Warunków ogólnych za Konsumentów uznaje się również wszystkich Kupujących.

Polityka prywatności to dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Witryny. Rzeczona Polityka prywatności jest dostępna tutaj.

Polityka plików cookie to dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w ramach Witryny. Rzeczona Polityka plików cookie jest dostępna tutaj.

2. SKLEP INTERNETOWY Tnm.pl

Warunki ogólne określają zakres działalności sklepu internetowego, definiują prawa i obowiązki Użytkownika oraz sklepu internetowego, a także regulują stosunki handlowe pomiędzy sklepem internetowym a Kupującym. Warunki ogólne, które obowiązują w momencie zakupu (w chwili złożenia zamówienia on-line), są wiążące dla Kupującego. Przy każdorazowym złożeniu zamówienia Użytkownik jest zawsze informowany o Warunkach ogólnych. Składając zamówienie, Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o niniejszych Warunkach ogólnych.

Potwierdzenie Warunków ogólnych w momencie składania zamówienia w naszym sklepie internetowym stanowi wiążącą umowę między Państwem a Firmą. Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Warunków ogólnych przed potwierdzeniem zamówienia. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi Warunkami ogólnymi, nie mogą Państwo korzystać z usług świadczonych w ramach naszego sklepu internetowego. Nie można również częściowo zgodzić się z Warunkami ogólnymi. Aby dokonać zakupu, należy zaakceptować całą treść Warunków ogólnych obowiązujących w momencie zakupu.

I. Korzystanie ze sklepu internetowego

Firma prowadzi sklep internetowy zgodnie z Warunkami ogólnymi. Sklep internetowy jest dostępny dla kupujących przez cały czas, przy czym Firma zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia lub zawieszenia sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia.

Istnieje możliwość, że sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny lub tymczasowo nie będzie możliwe dokonywanie płatności, ze względu na konserwację i aktualizację sklepu internetowego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać podczas konserwacji lub aktualizacji sklepu internetowego.

II. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym

Umowa sprzedaży między Oferującym a Kupującym zostaje zawarta w momencie, w którym Kupujący potwierdzi zamówienie (Kupujący otrzyma wiadomość mailową o statusie „Zamówienie potwierdzone”). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki pozostają niezmienne i wiążące zarówno dla Oferującego, jak i dla Kupującego. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zostaje zapisana na serwerze Firmy.

Procedura zakupu:

 1. krok: Kupujący wybiera z oferty dostępnej w sklepie internetowym interesujący go artykuł w odpowiedniej ilości, a następnie potwierdza swój wybór przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Jeśli Kupujący chce kupić kilka różnych artykułów, musi powtórzyć ten proces dla każdego artykułu. Po ukończeniu wyboru artykułów Kupujący może kontynuować proces zakupu, klikając przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. krok: Na tym etapie Kupujący wprowadza do formularza swoje dane osobowe niezbędne do realizacji pożądanego zamówienia. Po wypełnieniu formularza Kupujący ma w niektórych przypadkach możliwość wyboru spośród różnych opcji dostawy oraz dodania innych produktów lub usług do swojego zamówienia. Na tym etapie Kupujący jest również informowany o planowanym terminie dostawy. Przed finalizacją zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami płatności. Przed dokonaniem zakupu ponownie obliczana jest ostateczna kwota do zapłaty za zamówienie z uwzględnieniem wybranych opcji. Kupujący potwierdza zakup, klikając przycisk „Zakończ zakupy”.
 3. krok: Po dokonaniu zakupu Witryna wyświetla komunikat z potwierdzeniem, który informuje Kupującego o pomyślnym złożeniu zamówienia i zawiera szczegóły dotyczące złożonego zamówienia. Ponadto Kupujący otrzymuje również na podany w pkt. 2 adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem, która zawiera przegląd zamówienia, instrukcję użytkowania zamówionych produktów oraz instrukcję odstąpienia od zakupu lub złożenia reklamacji, jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z produktu lub już go nie potrzebuje.

Wszelkie informacje podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności”, którą można znaleźć w dolnej części strony internetowej.

Informujemy, że wartość całego zakupu, w tym wszelkich kosztów dostawy lub innych kosztów związanych z zakupem, zostanie pobrana w momencie potwierdzenia zamówienia. Poinformujemy Państwa o wszelkich dodatkowych kosztach przed dokonaniem zakupu. Dodatkowe koszty mogą również wynikać z wybranej metody płatności.

III. Ceny, metody płatności i promocje

Ceny

Wszystkie ceny w Witrynie podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceny są ważne w momencie składania zamówienia. Oferta jest aktualna do jej odwołania.

W przypadku chęci nawiązania współpracy z naszą firmą (B2B) i zakupu większych ilości produktów prosimy o kontakt z naszym sklepem hurtowym pod adresem:info@tnm.pl

Metody płatności

W naszym sklepie internetowym można skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przy odbiorze – Kupujący opłaca fakturę gotówką lub kartą płatniczą kurierowi, który dostarcza towar na adres Kupującego;
 • płatność kartą kredytową;
 • płatność przy pomocy systemu szybkich płatności firmy CashBill.

Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranej metody płatności za pomocą środków uwierzytelniania. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dalszej weryfikacji wybranej metody płatności, prosząc o przesłanie nam dowodu zapłaty. 

Poinformowaliśmy Państwa o konieczności zapłaty całej kwoty zamówienia (w tym wszelkich kosztów związanych z transakcją i dostawą) zgodnie z wybranym sposobem płatności. Jednocześnie zapewniają Państwo, że mają Państwo zdolność i prawo do przeprowadzania transakcji za pomocą karty kredytowej lub innej wybranej metody płatności.

Promocje

Witryna umożliwia również skorzystanie ze zniżek i innych promocji, które obniżają ceny produktów (zwane dalej: promocjami). Każda promocja obniża cenę przez określony (ograniczony) okres, który jest ustalany dla każdej promocji. Obniżona cena ma zastosowanie do wszystkich zakupów dokonanych w czasie trwania promocji.

Uprzedzamy, że niektóre promocje są dostępne wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy nie dokonali jeszcze zakupu w naszym sklepie internetowym. W takim przypadku rzeczona promocja nie ma zastosowania do dotychczasowych Użytkowników. Wszelkie próby skorzystania z takich promocji zostaną natychmiast zablokowane, a adresy e-mail wykorzystane w celu dokonania takiego nadużycia zostaną usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. Zniżki i inne promocje zwykle się nie łączą, chyba że warunki konkretnej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

IV. Dostawa towaru i jej koszty

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy wyszczególnione są w sklepie internetowym, w którym można również wybrać metodę dostawy. Firma oferuje trzy metody dostawy: standardową, ekspresową oraz elektroniczną. Kluczową różnicą między tymi dwoma sposobami jest priorytetowe traktowanie i pakowanie zamówień z ekspresową dostawą.  Przed wybraniem żądanej metody dostawy prosimy o zweryfikowanie ceny podanej przy każdej metodzie. Przy składaniu zamówienia pojawi się przegląd ceny obejmujący koszt zakupu, koszt dostawy oraz koszt całkowity.

W przypadku wybrania płatności przy odbiorze firma kurierska pobiera opłatę za dostarczenie paczki naliczoną podczas składania zamówienia. Jeśli zdecydują się Państwo na płatność CashBill, koszty te nie zostaną Państwu naliczone.

Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres podany w naszej Witrynie jako adres dostawy.

Przewidywany termin dostawy jest znany Kupującemu w momencie składania zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy w przypadku zwiększonego popytu lub opóźnień w dostawie. Dostawy odbywają się w większości przypadków w godzinach przedpołudniowych. Jeśli w czasie doręczenia Kupujący nie może odebrać przesyłki, firma kurierska podejmie próbę uzgodnienia z Kupującym nowego sposobu
i miejsca dostawy.

Jeśli kurierowi nie uda się skontaktować z Kupującym, w następnym dniu roboczym podejmowana jest kolejna próba dostarczenia przesyłki. Jeśli druga próba doręczenia również się nie powiedzie, paczka wraz z zawartością zostaje zwrócona do nadawcy.

Kwota zapłacona za niedoręczone i opłacone z góry zamówienia jest automatycznie zwracana w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu zarejestrowania zwrotu przesyłki przez magazyn lub stwierdzenia przez Firmę, że przesyłka nie została pomyślnie doręczona.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związane z użytkowaniem wszystkich produktów

Korzystanie z produktów z naszego sklepu internetowego może stanowić pewne zagrożenie dla życia i zdrowia. Muszą Państwo wyraźnie potwierdzić, że są świadomi, iż korzystanie z rzeczonych produktów stanowi takie ryzyko, które Państwo w pełni akceptują. Zamawiając lub użytkując rzeczone produkty, potwierdzają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o wymienionych zagrożeniach, które mogą obejmować ryzyko choroby, obrażeń, kalectwa lub śmierci. Muszą Państwo przejąć pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z zamówienia lub użytkowania produktów.

Każdy produkt należy przed użyciem przetestować w bezpieczny sposób. Jeżeli nie mają Państwo pewności, w jaki sposób mogą Państwo przetestować produkt, uprasza się o nieużywanie produktu i niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie lub o zwrot produktu.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów zamówionych w Witrynie, niezależnie od tego, czy produkty te zostały użyte przez Kupującego lub osobę trzecią w sposób prawidłowy lub nieprawidłowy. Wyłączenie to ma zastosowanie w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Firmy ogranicza ona swoją odpowiedzialność za szkodę do trzykrotności ceny rynkowej produktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów były jak najbardziej szczegółowe i zgodne z prawdą. Pomimo tego nie możemy zagwarantować całkowitej zgodności wszystkich danych i zdjęć z faktycznym stanem produktów. Z uwagi na fakt, że niektóre produkty mogą pochodzić od różnych dostawców, możliwe są niewielkie rozbieżności w opakowaniu lub wyglądzie produktu. Wspomniane rozbieżności w żaden sposób nie wpływają na jakość ani funkcjonalność produktu.  

V. Prawo do odstąpienia od Umowy

Kupujący dokonujący zakupu w naszym sklepie internetowym ma prawo do odstąpienia od Umowy. Od Umowy można odstąpić w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia, o której to dacie firma kurierska informuje Firmę. Kupujący nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie kupującym będącym osobami fizycznymi, które nabywają lub użytkują towar i usługi w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy uważa się za złożone w należytym terminie, jeśli zostanie ono złożone przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w formie wcześniej przygotowanego formularza lub przesłać do nas drogą mailową. Formularz jest dostępny w zakładce „Prawo odstąpienia od zakupu” w dolnej części strony internetowej. Ciężar dowodu związany z dochodzeniem prawa do odstąpienia od Umowy określonego w niniejszym Artykule spoczywa po stronie Kupującego.

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru, jednak nie do kredytu sklepowego!

Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy zwrócić produkty w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Towar należy odesłać na nasz adres: Tnm.pl Mehoffera 58 E 42-202 Częstochowa, Polska. Towar uważa się za zwrócony w należytym terminie, jeśli zostanie on wysłany przed upływem 14-dniowego okresu przeznaczonego na zwrot. Produkty należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości, zapakowane w oryginalne opakowanie lub w opakowanie chroniące produkty w taki sam sposób, jak oryginalne opakowanie. Nie można zwracać produktów uszkodzonych, produktów w zmienionej ilości lub produktów zapakowanych w nieodpowiednie opakowania. Produkt należy zwrócić w formie paczki pocztowej, a nie w formie listu; należy również opatrzyć przesyłkę kodem reklamacyjnym nadanym w trakcie procesu reklamacji. Brak odpowiedniego kodu przesyłki (tzn. nadanie przesyłki bez kodu reklamacyjnego) może znacznie wydłużyć czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku odstąpienia od Umowy pokrywają Państwo jedynie koszty zwrotu towaru, które to koszty nie podlegają zwrotowi.

Jeśli zapłacili już Państwo za zamówiony towar, niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 8 dni roboczych od wysłania przesyłki na nasz adres zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy i które dokonali Państwo w związku z zamówieniem. Uznaje się, że przesyłka została wysłana na nasz adres, gdy nasz magazyn zarejestruje ją jako zwróconą. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu otrzymanej płatności do momentu zwrotu produktów będących przedmiotem odstąpienia od Umowy.

Otrzymane płatności zwrócimy w takiej samej formie płatności, jaka została użyta podczas zakupu. W przypadku płatności przy odbiorze kwota zakupu zostanie zwrócona na numer rachunku bieżącego podany w formularzu.

Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku następujących umów:

 • umowy o dostawę towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
 • umowy na dostawę towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasnąć;
 • umowy o dostawę gazety, periodyku lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tych publikacji;
 • umowy dostawy towarów, które zostały rozpakowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia (na przykład: kosmetyki, środki czyszczące, pasty do polerowania i stroje kąpielowe, bielizna, skarpetki);
 • umowy o dostawę nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, jeżeli zostały one otwarte przez konsumenta po dostarczeniu;
 • umowy na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które profesjonalista nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;
 • umowy o świadczenie usług w pełni wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, których wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i wyraźnym zrzeczeniem się jego prawa odstąpienia od umowy; (na przykład: przesyłka pobraniowa, przesyłka ekspresowa, ubezpieczenie przesyłki);
 • umowy dotyczące prac konserwacyjnych lub naprawczych, które mają zostać wykonane w trybie pilnym w domu konsumenta i wyraźnie na jego żądanie, w zakresie części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do reagowania w sytuacji awaryjnej;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, których wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i wyraźnym zrzeczeniem się jego prawa odstąpienia od umowy. (na przykład: pobrane treści cyfrowe, e-book).

UWAGA: Jeśli dobrowolnie zwrócisz produkt, od którego odstąpienie nie jest możliwe, poza 14 dniowym okresem odstąpienia od umowy i poza 14 dniowym okresem zwrotu po zgłoszeniu odstąpienia lub produkt, który nie był zakupiony w naszym sklepie, zwrócimy taki produkt tylko po wpłaceniu 40 PLN, co stanowi koszt rozpatrzenia nieuzasadnionej reklamacji, w przeciwnym razie produkt zostanie zniszczony. Nieodebrane produkty zostaną zniszczone po 2 miesiącach.

VI. Reklamacja

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania produktu bądź otrzymania nieodpowiedniego lub uszkodzonego produktu dostępne są następujące możliwości:

 • korzystanie z praw wynikających z gwarancji dostawy,
 • korzystanie z praw wynikających z gwarancji na produkty techniczne, a także
 • korzystanie z praw wynikających z reklamacji produktu.
 1. a) Gwarancja dostawy
 1. Udzielamy dodatkowej gwarancji na dostawę towaru wolnego od wad, która może być egzekwowana w ciągu 48 godzin od otrzymania produktu.
 2. Jeśli produkty zostały uszkodzone podczas transportu lub nie są zgodne z zamówieniem, prosimy o zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od dostawy. Należy wysłać nam wiadomość e-mail ze zdjęciem opakowania (z wyraźnie widoczną etykietą) oraz otrzymanego produktu, które wyraźnie pokazuje uszkodzenia.
 3. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację w jak najkrótszym czasie i dostarczymy Państwu produkt zastępczy.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu nadesłania zgłoszenia zostanie ono rozpatrzone jako reklamacja produktu.
 1. b) Gwarancja na produkty techniczne

Wybrane produkty z naszej oferty objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji. Z praw wynikających z gwarancji można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do produktów technicznych i urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszej ofercie. Okres gwarancyjny wynoszący 24 miesięcy jest liczony od dnia otrzymania towaru. Korzystanie z praw wynikających z gwarancji jest możliwe zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na podstawie dowodu zakupu, który pełni również rolę karty gwarancyjnej.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy uznania gwarancji, jeżeli do reklamacji nie zostanie dołączona faktura lub jeżeli faktura będzie nieczytelna bądź jeśli brakuje jej z innych powodów.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

 • fizycznych uszkodzeń produktu;
 • zużycia przedmiotu wynikającego z normalnego użytkowania;
 • wad, które powstały w wyniku niewłaściwego, nieodpowiedniego lub niedbałego użytkowania produktu.

Produkty, w odniesieniu do których składane są roszczenia gwarancyjne, muszą zostać sprawdzone, dlatego prosimy o dołączenie do roszczenia gwarancyjnego zdjęć lub nagrań wideo przedstawiających wadę. W razie potrzeby poprosimy Państwa również o odesłanie nam produktu, abyśmy mogli go sprawdzić.

Jeśli uznamy Państwa roszczenie gwarancyjne, dostarczymy Państwu nowy produkt. Mają Państwo również prawo żądać naprawy produktu, jednak muszą być Państwo świadomi faktu, że okres naprawy jest dłuższy niż okres dostarczenia nowego produktu. Jeśli naprawa zajmuje więcej niż 45 dni, wymienimy produkt na nowy. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia nowego produktu, zwrócimy Państwu pełną cenę zakupu produktu.

Procedura jest opisana w części „Wymiana w ramach gwarancji” w dolnej części strony internetowej.

UWAGA:Firma Tnm.pl akceptuje wyłącznie zwroty przesyłek zawierających produkty zakupione w Witrynie. Wszelkie przesyłki wysłane przez osobę fizyczną, które nie zawierają produktów zakupionych od naszej Firmy, zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

 1. c) Reklamacja produktu z powodu wad materiałowych
 1. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@tnm.pl, a my pomożemy Państwu, udzielając niezbędnych wyjaśnień. W ten sposób można uniknąć potencjalnego niewłaściwego użycia produktu oraz uszkodzenia samego produktu, a także spowodowania urazów u siebie lub innych osób.
 2. Jeśli produkt nie działa, można złożyć reklamację, powołując się na wady materiałowe produktu. Przypadki, które uznaje się za wady materiałowe produktu, są określone w punkcie VII. niniejszych Warunków ogólnych. Na wady materiałowe można powołać się wyłącznie wtedy, gdy wady te istniały już w momencie zakupu, ale zostały wykryte dopiero później.
 3. Jeśli produkt nie działa z powodu wady materiałowej, prosimy o zgłoszenie wady natychmiast po jej wykryciu, jednak w żadnym przypadku nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady. Należy wysłać do nas e-mail ze zdjęciem lub nagraniem wideo przedstawiającym wadliwy produkt, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie działa. W razie potrzeby poprosimy Państwa również o odesłanie nam danego produktu, abyśmy mogli go sprawdzić i zidentyfikować jego wadę.
 4. Nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa reklamacji w przypadku produktów, które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, a także uszkodzenia będącego konsekwencją czynności, które nie są niezbędne do zweryfikowania charakteru, cech i działania produktów. Jeżeli chcą Państwo, aby dany produkt został do Państwa odesłany po odrzuceniu reklamacji, prześlemy go Państwu, naliczając opłaty związane z jego dostawą.
 5. Firma ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe produktu, które ujawnią się w ciągu 2 lat od dostawy. Firma jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 dni roboczych.
 6. W przypadku powołania się na wadę materiałową dostępne są następujące możliwości:
 • wymiana produktu,
 • zwrot ceny zakupu,
 • usunięcie wady produktu lub
 • proporcjonalny zwrot ceny zakupu.

Procedura jest opisana w zakładce „Reklamacja dotycząca produktu i spory” w dolnej części strony internetowej.

VII. Wada materiałowa

Z praw z tytułu wady materiałowej można skorzystać w następujących przypadkach:

 • jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do jego normalnego stosowania lub do wprowadzenia do obrotu;
 • jeżeli produkt nie ma właściwości niezbędnych do konkretnego zastosowania, dla którego Kupujący zakupił produkt, o czym został poinformowany lub musiał wiedzieć Sprzedawca;
 • jeżeli produkt nie ma właściwości i cech, które zostały wyraźnie lub w sposób dorozumiany uzgodnione bądź określone;
 • jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu produkt, który nie zgadza się ze wzorem lub próbką, chyba że wzór lub próbka zostały zaprezentowane jedynie w celach informacyjnych.

Procedura jest opisana w zakładce „Reklamacja dotycząca produktu i spory” w dolnej części strony internetowej.

Firma ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe produktu, które ujawnią się w ciągu 2 lat od dostawy. Firma jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 dni roboczych.

VIII. Dostępność informacji

Oferujący zobowiązuje się do nieograniczonego udzielania Kupującemu następujących informacji:

 • tożsamość Firmy (nazwa i adres siedziby Firmy, numer w rejestrze);
 • dane kontaktowe, które umożliwiają Użytkownikowi szybką i skuteczną komunikację z Oferującym (poczta elektroniczna, automatyczna sekretarka);
 • zasadnicze cechy towarów lub usług (w tym usług posprzedażnych i gwarancji);
 • cena końcowa towarów lub usług, włącznie z podatkami, ewentualnie informacje na temat sposobu wyliczania ceny, jeśli z powodu charakteru towarów lub usług nie ma możliwości jej uprzedniego wyliczenia;
 • dostępność produktów (wszystkie produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Witryny powinny być dostępne w rozsądnym terminie);
 • warunki płatności, dostawy produktów lub realizacji usługi (sposób, miejsce i termin dostawy);
 • informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach przewozu, dostawy albo wysyłki, lub też ostrzeżenie, że takie koszty mogą powstać, jeżeli nie ma możliwości ich uprzedniego wyliczenia;
 • okres ważności oferty;
 • warunki, terminy i procedury w przypadku odstąpienia od Umowy oraz informacje o kosztach zwrotu towaru (jeśli dotyczy);
 • wyjaśnienie procedury obowiązującej w przypadku reklamacji, w tym wszelkie informacje dotyczące osoby kontaktowej lub działu obsługi klienta;
 • świadomość odpowiedzialności w przypadku wad materiałowych;
 • możliwości i warunki usług posprzedażnych i dobrowolnej gwarancji, jeśli to konieczne.
 • Podczas przygotowywania Witryny mogą wystąpić pewne błędy. Nie mamy wpływu na te błędy, zatem nie możemy za nie odpowiadać. W przypadku znaczących nieścisłości w zakresie cen lub danych technicznych produktu poinformujemy Państwa o tym fakcie przy składaniu zamówienia.

IX. Dane o wpisie do rejestru ze wskazaniem nazwy rejestru i numeru wpisu:

Nazwa firmy: TNM.PL 

Główna siedziba: Mehoffera 58 e

Numer NIP Firmy: 573-113-69-98

Podatnik VAT: TAK

Data wpisu do rejestru:2012-08-16

Standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 

 

 

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów i inne środki prawne

Firma dołoży wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygać polubownie. Jeżeli nie jest to możliwe, właściwym organem do rozwiązywania tych sporów będzie sąd w Częstochowie.

XI. Platforma do rozwiązywania sporów

Zgodnie z normami prawnymi firma Tnm.pl nie uznaje żadnego podmiotu prowadzącego postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów

3. KOMUNIKACJA

Firma kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej jedynie w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia.

Firma świadczy swoim Użytkownikom usługi pomocy technicznej pod adresem info@tnm.pl

Możemy jednak kontaktować się z Użytkownikami w celach komercyjnych również wtedy, gdy wyrażą na to zgodę, lub gdy już dokonali zakupu w naszym sklepie internetowym, przy czym przedmiotowa komunikacja:

 • będzie wyraźnie i jednoznacznie oznaczona jako wiadomość reklamowa;
 • będzie zawierała wyraźną informację o nadawcy;
 • będzie zawierała wyraźne oznaczenie wszelkich promocji i innych technik marketingowych w takim charakterze.

Więcej informacji na temat komunikacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje, zdjęcia i teksty, jak również wszelkie inne materiały (np. treści wideo, wykresy, szkice itp.) znajdujące się w naszej Witrynie są chronione prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej.

Kupując produkty lub korzystając z Witryny, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich, praw własności lub praw własności intelektualnej do produktów lub Witryny. Użytkownik może korzystać z materiałów tylko do osobistych i niekomercyjnych celów.

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mając na uwadze zasady wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach ogólnych, Firma wprowadza również następujące ograniczenia:

Decyzja o skorzystaniu z naszego sklepu internetowego lub naszej Witryny jest dobrowolna i wiąże się z przejęciem wszelkiego ryzyka. Witryna jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as-is”), bez żadnych pośrednich ani bezpośrednich gwarancji. Wszelkie zasady wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym rozdziale lub w innych częściach niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Firma nie gwarantuje działania Witryny i jej funkcji, a także nie gwarantuje, że Witryna będzie działać bez błędów ani nie będzie zawierać wirusów lub podobnego złośliwego oprogramowania. Ponadto Firma nie gwarantuje również, że informacje publikowane w Witrynie są dokładne i wyczerpujące. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi: szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze powstałe lub występujące w wyniku korzystania z Witryny. 

Decyzja o skorzystaniu ze sklepu internetowego i dokonaniu płatności w przedmiotowym sklepie internetowym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na korzystanie z niego na własną odpowiedzialność oraz na ponoszenie wszelkiego ryzyka związanego z dokonaniem płatności w naszym sklepie internetowym, w tym m.in. w przypadku niedokonania płatności przez Użytkownika, błędów dotyczących płatności, a także błędów związanych ze zwrotem w przypadku reklamacji. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z Witryny lub produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawarcie Umowy Niniejsze Warunki ogólne, wraz z czynnościami zamawiania usług za pośrednictwem Witryny, jak również wszystkich podstron tej Witryny, mają charakter umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Firmą.

Rozdzielność postanowień Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych okaże się (w całości lub w części) niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne w jakikolwiek inny sposób, postanowienie to zostanie uznane za usunięte (w całości lub w części), a pozostałe Warunki ogólne będą nadal obowiązywać.

Pełna zdolność do czynności prawnych Użytkownik zapewnia, że ma pełną zdolność do przejęcia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ogólnych. Niniejszym zapewniają Państwo, że do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ogólnych nie potrzebują Państwo zezwolenia lub zgody osób trzecich.

Znajomość Warunków ogólnych Niniejszym zapewniają Państwo, że przeczytali i zapoznali się Państwo w całości z treścią niniejszych Warunków ogólnych przed ich akceptacją, w szczególności w odniesieniu do ustalonych zasad dotyczących wyłączenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe dla niniejszych Warunków ogólnych Niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu Polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ogólnych podlegają jurysdykcji sądów Polskich.

Zmiana niniejszych Warunków ogólnych Nie są Państwo uprawnieni do zmiany któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach ogólnych, ani do uchylenia (w całości lub w części) ważności któregokolwiek z tych postanowień. Firma jest uprawniona do zmiany niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w Witrynie. W przypadku dalszego korzystania z Witryny uznaje się, że wyrażają Państwo zgodę na zmiany, które obowiązują w danym momencie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze zmianami, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy.

Całość umowy Niniejsze Warunki ogólne stanowią całość umowy obowiązującej między Stronami umowy. Niniejsze Warunki ogólne w pełni zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia bądź negocjacje.

Wersje językowe Niniejsze Warunki ogólne zostały sporządzone w języku polskim. Wszelkie wersje niniejszych Warunków ogólnych w jakimkolwiek innym języku zostały przygotowane w celu ułatwienia dostępu do Warunków ogólnych. Niniejszym wyrażają Państwo na to zgodę i w pełni rozumieją, że w przypadku jakichkolwiek sporów znaczenie nadrzędne ma wersja polska..

Znaczenie pojęć Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach ogólnych otrzymały definicje określone na wstępie niniejszych Warunków ogólnych.

Tnm.pl Mehoffera 58 e 42-200 Częstochowa  info@Tnm.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Numer identyfikacji podatkowej: 573-113-69-98