Tnm.pl Strony Internetowe Częstochowa
Oferta Systemy dedykowane Systemy CRM

CRM. Zarządzanie Relacjami z Klientami

Customer Relationship Management (CRM) to koncepcja zarządzania, w której główny nacisk kładziony jest na budowanie długotrwałej więzi z klientem. Zastosowanie dla nich odpowiednich strategii utrzymywania relacji.  Szybki, uproszczony przepływ informacji i dokumentów poprawia efektywność współpracy oraz wpływa na wzrost zadowolenia tych klientów.

Drugim założeniem systemu CRM jest uporządkowanie wewnętrznych procedur i dostarczanie informacji dotyczących każdego klienta na każdym etapie współpracy. Na tej podstawie mając tak sprofilowanego  klienta możemy określić jaki był koszt jego pozyskania, czasochłonności jego obsługi, co również przekłada się na koszty. W systemie zgromadzimy wszelkie iformacje o losach współpracy, stosowanych już strategiach marketingowych, przydzielonych progach rabatowych.

Zbudujemy system typowo dla wymagań Twojej branży.